پروژه‌ها

دیدگاه کلی

باران در یک نگاه

زیربنای پروژه‌های بهره‌برداری شده

۹۰/۰۰۰ متر مربع

زیربنای پروژه‌های در حال ساخت

۱۷۰/۰۰۰ متر مربع

زیربنای کل پروژه‌ها

۲۶۰/۰۰۰ متر مربع

معرفی پروژه‌های گروه باران

دکمه بازگشت به بالا