اخبار سرمایه‌های انسانی گروه باران

دومین قرعه‌کشی وام معین کارکنان باران

در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ دومین سری از قرعه‌کشیِ ماهیانهٔ صندوق وام معین کارکنان هلدینگ باران در سالن کنفرانس دفتر کوثر برگزار شد. در این جلسه، معاونت مالی گروه باران، مدیریت سرمایهٔ انسانی گروه باران، مسئولین سرمایه انسانی ِ شرکت‌های گروه و مدیران مالی شرکت‌های آسمان و آرمان حضور داشتند.

در این دور از قرعه‌کشی، ده نفر از اعضای صندوق به عنوان برگزیدهٔ دریافت وام یکصد میلیون ریالی به امور جبران خدمات و رفاهیِ واحد سرمایهٔ انسانی هلدینگ باران ارجاع گردیدند.

این صندوق که سهم عمدهٔ آوردهٔ مالی و نقدینگی مورد نیاز آن توسط هلدینگ و از طریق دو شرکت «آرمان» و «آسمان» تأمین اعتبار می‌شود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی گردیده است که بتواند در طول دوره‌های ۱۸ ماهه، به کلیهٔ اعضای خود وام‌هایی با طول مدت بازپرداخت یکسال و نیم و با کمترین تشریفات اداری ممکن اعطا کند.

ایجاد این سازوکارِ حمایتی که در آغاز به کار خود، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل شرکت‌های گروه باران را در شمول خود گنجانده است، نمونه‌ای از ارادهٔ گروه باران در جهت ارتقاء مدیریت سرمایهٔ انسانی و بهبود سطح رضایت پرسنل است.

دکمه بازگشت به بالا