اخبار سرمایه‌های انسانی گروه باران

صندوق وام معین کارکنان گروه باران

اولین منتخبین دریافت وام از صندوق وام معین کارکنان گروه باران انتخاب شدند.

از آنجایی که سازمان‌دهی و کاربست برنامه‌های نگهداشت کارکنان به عنوان بخشی از اقدامات حوزهٔ مدیریت سرمایه‌های انسانی واجد اهمیت ویژه‌ای است و با توجه به آنکه گروه باران در شرایط کنونی اقتصادی، همراهی با همکاران خود از طریق ارایهٔ تسهیلات مالی را به عنوان اقدامی ضروری از نظر دور نداشته است، در همین راستا با مساعدت مدیران ارشد سازمان، اقدام به تأسیس صندوق وام معین کارکنان گردید.

اولین جلسه از سری قرعه‌کشی‌های انتخاب برگزیدگان دریافت وام از این صندوق روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت‌های هلدینگ باران و مسئولین سرمایه انسانی شرکت‌ها به صورت شفاف در محل دفتر هلدینگ باران انجام شد. اسامی منتخبین بلافاصله در تابلوی اعلانات نرم‌افزار پیوست و صفحهٔ اینستاگرام Baran Work life به اطلاع عموم همکاران محترم رسید.

این صندوق که سهم عمدهٔ آوردهٔ مالی و نقدینگی مورد نیاز آن توسط هلدینگ و از طریق دو شرکت «آرمان» و «آسمان» تأمین اعتبار خواهد شد، به گونه‌ای برنامه‌ریزی گردیده است تا در طول دوره‌های ۱۸ ماهه، به کلیهٔ اعضای خود وام‌هایی با طول مدت بازپرداخت یکسال و نیم را اعطا نماید و هم‌زمان کمترین تشریفات اداری ممکن را برای اخذ تضامین و رویه‌های پرداخت داشته باشد تا از این طریق سهولت و دسترسی مضاعفی را برای برخورداری از وام‌های مناسب برای کارکنان ایجاد نماید.

از جمله رویه‌های تعریف‌شده برای تسهیل‌گری دریافت وام بدین صورت است که کارکنان مابه‌ازاء سابقهٔ کاری مشخصی، نیاز به معرفی ضامن و سایر مدارک و مستندات مربوط به ضمانت از طریق معرفی شخص دیگری را نداشته و به واسطهٔ ارایهٔ مدارک فقط از جانب خود، و به اتکای سابقهٔ کاری‌شان در گروه باران، امکان دریافت وام را خواهند داشت.

بی‌شک ایجاد این سازوکارِ حمایتی که در آغاز به کار خود، بیش از ۲۱۵ نفر از پرسنل مجموعه شرکت‌های گروه باران را در شمول خود گنجانیده است، نمونه‌ای از ارادهٔ گروه باران در جهت ارتقاء نظامات مدیریت سرمایهٔ انسانی و بهبود سطح رضایت پرسنل است.


اطلاعیهٔ پیش‌ثبت‌نام صندوق وام معین کارکنان گروه باران
دکمه بازگشت به بالا