پیغام خود را از فرم زیر ارسال کنید


  شماره تماس دفتر مرکزی هلدینگ

  ۳۱۵۵۱ (۰۵۱)

  ایمیل مکاتبه با مدیریت ارتباطات برند گروه باران

  brand@baran.ir

  آدرس

  مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷، ساختمان مرکزی هلدینگ باران