تماس با واحد روابط‌عمومی

تماس با واحدها

روابط‌عمومی

آدرس 

مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷

تلفن

۳۱۵۵۱ – ۰۵۱  /  داخلی ۱۱۱۳

ایمیل روابط‌عمومی

pr@baran.ir

مدیر روابط‌عمومی

آرین انزان‌پور

ایمیل مدیر

anzanpour@baran.ir

تبلیغات

آدرس

مشهد، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷

تلفن

۳۱۵۵۱ – ۰۵۱  /  داخلی ۱۱۱۱

ایمیل تبلیغات

marketing@baran.ir

مدیر تبلیغات

رضا نوریانی

ایمیل مدیر

nooriani@baran.ir

ارسال یادداشت

دکمه بازگشت به بالا