مشارکت گروه باران در کمپین مردمی «لبخند شهر»

  چو باران که بر همه بارَد

  اتفاقات ویژه در یلدای ۱۳۹۹

  #به_هوای_هم این بار با مهر بارانی

  زنگ مهر در باران

  #به_هوای_هم ماسک بزنیم

  کمپین به‌هوای‌هم و توزیع بسته‌های معیشتی در رمضان ۱۳۹۹

  تفاهمنامهٔ باران با بنیاد کودک

  اخبار مسؤولیت اجتماعی باران

  دکمه بازگشت به بالا