اخبار شرکت آسمان

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / فروردین ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / فروردین ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در فروردین ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اسفند ۱۴۰۰

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اسفند ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در اسفند ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / بهمن ۱۴۰۰

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / بهمن ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در بهمن ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / دی ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / دی ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در دی ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آذر ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آذر ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در آذر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آبان ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / آبان ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در آبان ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / مهر ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / مهر ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ طی مهرماه ۱۴۰۰ را مشاهده می‌فرمایید.…
گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / شهریور ۱۴۰۰

گزارش تصویری پروژهٔ باران ۴ / شهریور ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ طی شهریورماه ۱۴۰۰ را مشاهده می‌فرمایید.…
اخذ ایزوها توسط شرکت آسمان

اخذ ایزوها توسط شرکت آسمان

در پی ابلاغ ساختار جدید نظام‌نامه شرکت آسمان و شروع به کار رسمی این شرکت و در راستای بهینه‌کردن تحولات…
مراسم معارفهٔ مدیرعامل شرکت آسمان

مراسم معارفهٔ مدیرعامل شرکت آسمان

پنج‌شنبه یازدهم دی‌ماه ۱۳۹۹، آیین معارفهٔ مدیرعامل شرکت «آسمان بیکران هشتم طوس» در سالن جلسات دفتر مرکزی هلدینگ باران برگزار…
دکمه بازگشت به بالا