ارتباطات برند گروه باران

روایت‌هایی از روابط‌عمومی و تبلیغات

Baran-Pattern-15

آوند؛ فصلنامهٔ سازمانی گروه باران

آوند مجلهٔ سازمانی گروه باران است که ابتدا به صورت ماهنامه و در شماره‌های اخیر به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. 
آوند با انتشار در بین همکاران و پیمانکاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع گروه باران، تلاش می‌کند روایت‌گر حرف‌های سازمانی برند باران باشد.
مجلهٔ حوزهٔ سبک زندگی گروه باران
ماندگاری روایت‌های باران در قالب کتاب‌هایی خواندنی
 
روایت‌های ویدئویی از گروه باران و اتفاقات هر روز آن
روایت‌های شنیداری برند باران
بولتن ایمیلی باران، در میل‌باکس شما
اینستاگرام هتل‌برج‌های مسکونی
روایت پروژه‌های باران و روایت‌های روزانه از زندگی در یک هتل ۵ ستاره
اینستاگرام هلدینگ‌ سرمایه‌گذاری باران
روایت‌هایی از فرهنگ سازمانی، تیم‌ها و زندگی کاری
در شرکت‌های گروه باران
ارتباط با گروه باران در حرفه‌ای‌ترین پلتفرم اجتماعی سازمانی دنیا
روایت‌های ویدئویی از گروه باران و اتفاقات هر روز آن
Baran-Pattern-16

گزارش پیشرفت پروژه‌های گروه باران

نمایی از برج باران ۴ واقع در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد / ابتدای شهریور ۱۴۰۰

نمایی از برج باران ۴ واقع در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد / ابتدای شهریور ۱۴۰۰

نصب پلیت‌های نمای زون دو در طبقه ۵ / پروژه باران ۴

نصب پلیت‌های نمای زون دو در طبقه ۵ / پروژه باران ۴

آماده‌سازی کف طبقه ۵ زون دو جهت بتن‌ریزی / پروژه باران ۴

آماده‌سازی کف طبقه ۵ زون دو جهت بتن‌ریزی / پروژه باران ۴

نصب آسانسور کارگاهی جدید در پروژه باران ۴

نصب آسانسور کارگاهی جدید در پروژه باران ۴

جوش‌کاری و نصب فلاشینگ نمای غربی در طبقه ۱۸ / زون ۱ / پروژه باران ۴

جوش‌کاری و نصب فلاشینگ نمای غربی در طبقه ۱۸ / زون ۱ / پروژه باران ۴

Baran-Pattern-17
Baran-Pattern-16
Baran-Pattern-15
Baran-Pattern-16
پروژه‌های هتل‌برج‌های باران

پروژه‌های هتل‌برج‌های باران

Baran-Pattern-17
دکمه بازگشت به بالا