خبرنامه ایمیلی گروه باران

خبرنامه ایمیلی گروه باران، رسانه‌ای است نشریابنده در بستر ایمیل.

این مجله آنلاین هر ماه برای مجموعهٔ ذی‌نفعان و سهام‌داران و همکاران گروه باران ارسال می‌شود و حاوی گزارش پیشرفت پروژه‌ا و جدیدترین خبرها و تحولات گروه باران و شرکت‌های زیرمجموعهٔ آن است.

در صورت تمایل به اشتراک در این نشریهٔ ایمیلی، می‌توانید آدرس ایمیل‌تان را ثبت کنید. در صورت تأیید درخواست توسط واحد رسانه، خبرنامه‌ها برای شما ارسال می‌شود.

خبرنامه‌های قبلی باران