مسؤولیت اجتماعی گروه باران

گروه باران از ابتدای شکل‌گیری، با هدف عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود به‌طور پیوسته، تلاش‌هایی را در دستور کار قرار داده است. اصولی چون احترام به ارزش‌های اخلاقی، اصالت فرهنگ و اجتماع، خدمت به انسان، جهان پیرامون و محیط زیست، استقبال از نوآوری و خلاقیت، بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت و همراهی با گروه‌های علمی، دانشگاهی و مشارکت در آموزش و بالا بردن کیفیت عمومی زندگی در جامعه، ارزش‌های بنیادین گروه باران را شکل می‌دهد.

روایت‌هایی از نگاه و تلاش گروه باران

در چارچوب مسؤولیت اجتماعی برند شهر